port(al) scyedam, deel I
maritieme campus
voormalig VROM-terrein, Schiedam
prijsvraag Europan12 (deel I van II)
2013
selecteer hier de kijkwijze
 
 
 

opgave

De ontwerpopgave maakt deel uit van de internationale architectuurprijsvraag EUROPAN 12 Schiedam bestaande uit een herontwerp voor de Koemarkt en het onderzoek naar een geschikt programma met bijbehorend ontwerp voor het Vrom-terrein.

 

programma

Gelegen tussen de historische binnenstad en het industriegebied van Schiedam vormt het vrom-terrein de ontbrekende schakel langs het historische lint dat de Schie vormt. Terwijl de geschiedenis van de jeneverstad duidelijk zichtbaar is in de stad, is de periode van scheepsbouw uit de binnenstad verdwenen.  De ligging van Schiedam te midden van de Rotterdamse havens en de maritieme kennisinstelling van Delft en Rotterdam heeft ervoor gezorgd dat internationale maritieme bedrijven zich aan de rand van Schiedam hebben geconcentreerd.

Als programma voor het vrom-terrein is gekozen voor huisvesting van maritieme studenten en kleinschalige bedrijven. Dit zal een stimulerende wisselwerking voor de stad en de bedrijven opleveren.

 

stedenbouwkundig ontwerp

Door de eeuwen heen heeft de bebouwing langs de Schie zich haaks op het water ontwikkeld. Hiermee zijn smalle, diepe bouwwerken gecreëerd met representatieve kopgevels. Deze historische structuur vormt de basis voor de planvorming van het Vrom-terrein en zorgt daarmee voor verankering in de bestaande structuren van de stad.

Door de twee gebouwrichtingen van de naastliggende gebieden op te nemen in de nieuwe gebouwen, vormt het Vrom-terrein een intermediair tussen  beiden gebieden.

In het ontwerp is ervoor gekozen om de autoroute te verleggen naar het midden van het Vrom-terrein waardoor er een extra verbinding het stadscentrum wordt gecreerd. De nieuwe auto-route deelt het VROM-terrein op in twee gebieden: het publieke deel aan de nieuw ontworpen wandelpromenade en een meer privaat deel, bestaande uit het park op de half verdiepte parkeergarage.

Door de prominente plaatsing van de gebouwen aan het water,  wordt het plan nadrukkelijk verbonden aan het historische lint dat de Schie door de stad vormt.

 

architectonisch ontwerp

Door het ontwerpen van solide, massief ogende gebouwen, van rood-bruine baksteen is gekozen voor verankering van de gebouwen met de lokaal herkenbare en historische bebouwing langs de Schie, welke gedomineerd wordt door pakhuizen.

Ondanks dat de schaal en de structuur van de bouwwerken toont dat het hier om hedendaagse, moderne ingreep gaat, zorgt de keuze voor een verbindende stedenbouw en passende architectuur binnen het historische karakter van de stad voor een tijdloze en daarmee duurzame architectuur.

 

Er is gekozen voor een gebouwstructuur van kolomvrije ruimten, repeterende gevels en zijn extra verdiepingshoogte en is daardoor blijvend flexibel en aanpasbaar aan veranderende wensen. De robuuste materialen met een hoogwaardige detaillering, zorgen voor een lange levensduur. Dit maakt dat de verdiepingen over tijd een veelheid aan functies kunnen accommoderen, zoals; woningen, kantoren, hotels, bedrijfsruimten en scholen.

Deze grote mate van flexibiliteit geeft ruimte voor interessante functie-mengingen en levendigheid welke mee zullen ontwikkelen met de wensen van de gebruikers en de stad.

{{picture.title}}

{{picture.description}}