omgevingsvisie Weststellingwerf
Onderzoek Omgevingsvisie 2018 Gemeente Weststellingwerf voor Atelier ZZ
voor Atelier ZZ, Architectuur Lokaal
Wolvega, gemeente Weststellingwerf, Provincie Friesland
studie
2015
selecteer hier de kijkwijze
 
 
 

De aanpak van Team Buitengebied, bestaande uit Merel Enserink, Robert Wierenga, Adriaan Jurriëns en Gideon Peele, focust zich op het ontwikkelen en aanreiken van gereedschappen voor beleidsmakers zodat zij een toekomstvisie kunnen ontwikkelen, dit door het aanbieden van ‘extreme’ scenario’s. We zetten de bestaande situatie af tegenover een extreme bewerking op basis van een specifiek toekomstbepalend thema voor het buitengebied, in dit geval de toekomstige wateropgave.

Thema’s die voor ons voor Weststellingwerf centraal staan zijn:

  • Vitaal leven: saamhorigheid, rust, groen, open armen, bestaanszekerheid, veiligheid en bereikbaarheid
  • Landbouw: flexibiliteit, bestaanszekerheid, schaalvergroting, diversiteit en bereikbaarheid
  • Landschap: diversiteit, bestaanszekerheid, cultuurhistorie, ecologie en klimaatbestendingheidDoor deze thema’s in extremen uit te werken worden de ambities duidelijk. Wanneer dit voor alle thema’s gedaan wordt bestaat het resultaat uit meerdere bewerkingen van hetzelfde buitengebied. Deze scenario’s moeten in een tweede stap tegen elkaar worden afgewogen, weergegeven in een matrix. Bij het samenbrengen van de scenario’s komen de gemeenschappelijke kansen in beeld en worden nieuwe aanknopings- punten ontdekt. Door een synthese te maken van de verschillende scenario’s is het mogelijk om tot een concrete toekomstvisie te komen.Het team heeft een specifiek onderdeel ‘klimaatbestendigheid’ verder uitgewerkt op de thema’s leven, landbouw en landschap. Daarbij is gekeken naar de effecten van de zeespiegelstijging met de daarmee gepaarde piekbuien en droogte. Hoe ga je in zo’n situatie om met waterberging, zodat je water kunt vasthouden tijdens droge periodes en water kunt opvangen bij extreme neerslag.Dit kan op verschillende manieren. Eerste manier is door de verantwoordelijkheid voor waterberging perceelafhankelijk te maken. Hierdoor ontstaan in heel de gemeente verspreid bredere sloten en kleine oppervlaktes die worden ingericht voor wateropslag. Iedere grootgrondeigenaar maak je zodoende verantwoordelijk voor de klimaatbestendigheid van Weststellingwerf.Een tweede scenario zou kunnen zijn dat je het gaat clusteren, door het gebied rondom de Linde en Rottige Meenthe als gebied aan te wijzen waar wateropslag zal plaatsvinden. Hierdoor ontstaan er ook direct potenties door de recreatie in de gebied te verhogen en zo een schakel te vormen tussen de Weerribben en Friese Meren. Daarnaast zou je het land voor andere agrarische doeleinden kunnen gebruiken; visboerderij, rietteelt.

    Om deze aanpak door te voeren zullen er ook scenario’s geschetst moeten worden voor de andere thema’s, waarin deze ten volste tot hun recht komen. Zo wordt de matrix gevuld en kunnen de scenario’s tegen elkaar worden afgewogen om te komen tot een concrete toekomstvisie van Weststellingwerf.

{{picture.title}}

{{picture.description}}