centrumplan Ligne
openbare bibliotheek, commerciële ruimte
kantoren en zorgwoningen
Sittard-Geleen, Nederland
projectleider i.o.v. RAPP+RAPP & JonathanPenneArchitecten
2009-2016, opgeleverd
selecteer hier de kijkwijze
 
 
 

Centrumplan Ligne

te Sittard-Geleen

 

Het centrumplan Ligne is gesitueerd langs de voormalige schootsvelden van Sittard en haakt aan op de Brandstraat. In een Europese aanbestedingsprocedure werden de voorstellen van Rapp+Rapp/JonathanPenneArchitecten (RR & JPA) en Jeanne Dekkers (JDA) Architectuur geselecteerd voor respectievelijk het zuidelijke en het noordelijke bouwdeel, gelegen aan weerszijden van een centrale as en het cultuurplein.

 

Globale indeling

De centrale hal van het Noord-Blok (JDA), (Hogeschool Zuyd, Filmhuis, Museum) biedt bezoekers vanuit de ondergrondse parkeergarage eenvoudig toegang tot de bovengelegen functies en de binnenstad van Sittard.

Het Zuid-Blok (RR & JPA), bestaat uit de bibliotheek (ca. 4.950 m2), commerciële ruimten (ca. 7.500 m2), kantoren (ca. 5.000 m2) en 32 zorgappartementen (ca. 5.000 m2).

 

Morfologie

Het zuidelijk bouwdeel is doorsneden door een winkelstraat welke het cultuurplein verbindt met de bestaande winkelstraten van Sittard. Hierlangs is het grote programma opgedeeld in vijf grotere en kleinere gebouwen die enerzijds aansluiten op kleinschalige oude binnenstad en anderzijds op de grootschaligheid van het programma.

Het verspringen van de bouwdelen in de rooilijn en gebouwhoogte zorgt ervoor dat deze als zelfstandige gebouwen gelezen worden en er een aaneenschakeling van bajonetvormige pleintjes ontstaat. De Keutelbeek, wordt weer opengemaakt waardoor de gebouwen ‘in het water komen te staan’ en de groene Schootvelden aangevuld worden met een stromende waterpartij waarlangs gewandeld kan worden.

 

Gevelthematiek

De basis van de gevelindeling van de afzonderlijke bouwdelen bestaat uit een kolommen-en-balken systeem waardoor de bouwdelen te samen één familie vormen. De gevelvlakken zijn echter per bouwdeel op een verschillende wijze ingevuld. Door de diepte positie van de invullingen te variëren is er een levendig gevelbeeld met een diversiteit aan schaduwwerkingen ontstaan. In de winkelstraat, waar de gevels met name scherend gepasseerd worden, zorgt deze plastische bewerking van de facaden voor een gevarieerde beleving van de straatwanden. Om de verscheidenheid tussen de bouwdelen te versterken is gekozen voor een tweetal kleurencombinaties van het beton en het metselwerk.

 

Bibliotheek

De bibliotheek, waarin de openbare bibliotheek en de Hogeschool bibliotheek als functioneel gelijke onderdelen zijn samengevoegd, is als een zelfstandig bouwdeel uitgevoerd, gelegen aan het cultuurplein met uitzicht op de beek, de schootsvelden en de historische binnenstad. In de bibliotheekgevel komt het benutten van dit uitzicht duidelijk terug in de vides met de bijbehorende dubbel hoge gevelopeningen.

 

Uitgangspunt voor de ruimtelijke indeling van de bibliotheek is om binnen een zo compact mogelijke (economische voordelige) vorm een zo groot mogelijke diversiteit aan ruimten te creëren. Dit is gerealiseerd door rondom de centrale hoofdtrap verspringende verdiepingen te maken welke, waar mogelijk een lagere verdiepingshoogte hebben, waardoor elders vides kunnen ontstaan.

De open hoeken bieden een doorkijk door de gehele bibliotheek op de schootsvelden. De overige, dichte hoeken huisvesten de kleinere functies, zoals groepswerkruimten, de vluchttrappen en de lift.

De inrichting van de bibliotheek is gedaan naar ontwerp van deMunnik-deJong-Steinhauser Architectencollectief.

 

Zorgwoningen

In het hoogste bouwdeel, bevinden zich op de bovenste bouwlagen de 32 zorgappartementen en gezamenlijke woonkamers van zorginstelling Daelzicht. Deze voorzieningen zijn gegroepeerd rondom een gemeenschappelijk hof en groot zonneterras. Door de toepassing van deze hofjes- typologie is een woonomgeving gecreëerd die de volwassenen met een verstandelijke beperking enerzijds een veilige, overzichtelijke woonomgeving biedt, terwijl zij midden in de stad en de maatschappij staan.

{{picture.title}}

{{picture.description}}