Far Away
revitalisering Belgenmonument rijksmonument (1919)
monument in nieuw daglicht
Amersfoort
i.s.m. Vincent Tuinema Architect
2016
selecteer hier de kijkwijze
 
 
 

Inpassing

Verschillende ingrepen maken dat het monument heden ten dage niet meer via de originele route wordt benaderd. Hedendaagse bezoekers bereiken het monument hierdoor via de achterzijde, waardoor de geënsceneerde, monumentale route niet meer wordt beleefd.

Door de huidige verbinding tussen parkeerplaats en monument te blokkeren d.m.v. hoge heggen, en het creëren van een sturende route door het omliggende boslandschap wordt de route van parkeerplaats, via de originele zichtas, naar het Belgenmonument geleid en tevens fysiek verlengt. De factor tijd wordt op deze wijze teruggebracht in het ontwerp en de originele benadering, gericht op contemplatie, wordt daarmee in oude glorie hersteld.

 

Ontwerp

Verwijzend naar de lange tochten die vluchtelingen vaak moeten afleggen, lijkt het monument visueel binnen handbereik, echter dienen er fysiek verschillende obstakels genomen te worden en lijkt het doel soms eerder verder weg te geraken dan dichterbij.

Bestaande elementen, zoals de zichtas, de bakstenen wand, de rondgang en het monument worden aangevuld met een half ondergronds element dat door zijn verdiepte ligging de landschappelijke en monumentale waarden niet aantast. Bestaande bomen hoeven niet gekapt te worden, bestaande zichtlijn blijven in tact en wijzigingen aan het monument zijn niet nodig. Door uit te gaan van de intrinsieke waarden van het monument voegt het ontwerp zich naadloos in de bestaande situatie.

In het verlengde van de hoofdas wordt een abstract labyrint gecreëerd dat de fysieke route naar het monument verlengt en dramatiseert. Het labyrint bestaat uit een serie betonnen elementen die langzaam transformeren van elegante kolommen met veel tussenruimte, naar een steeds nauwer en bijna ondoordringbaar grid van blokken en schijven. De bezoeker van het monument voelt zich eerst opgesloten tussen de hoge elementen, waarna het zicht zich door het oplopende veld, langzaam opent. De barrières worden sterker en het doel op de horizon is zichtbaar, maar lijkt fysiek tevens onbereikbaar. Wanneer men het monument door het betonnen labyrint nadert, reist er een hernieuwd perspectief op het Belgenmonument op. Het heidelandschap zet zich voort boven op de betonsokkels alsof het veld ononderbroken doorloopt.

De verschillende abstracte begrenzingen verwijzen naar de vele belemmeringen die een vluchteling moet doorkruisen om een betere en veiligere wereld te bereiken.

 

Materialisatie

De betonnen elementen zijn gemaakt van hoogwaardig gepigmenteerd beton dat wordt gestort in meerdere gangen telkens met tussenpozen. Hierdoor onstaat er een horizontaal lijnenspel, dat tevens het aardse, ondergrondse karakter benadrukt. De elementen hebben een lange levensduur, vergen geen onderhoud en zijn vandalisme bestendig waarmee ze een positieve bijdrage leveren aan een duurzaame oplossing.

{{picture.title}}

{{picture.description}}