werkwijze

Hoewel het resultaat van architectuur door een architect wordt opgebouwd uit een nauwkeurig afgestemde verzameling van constructies, materialen, details, verhoudingen, ritmes en licht en schaduw, wordt de ervaring van architectuur bepaald door een samenspel van persoonlijke, emotionele indrukken van de ruimte en de plek. Hiervoor is inleving in de toekomstige gebruiker net zo belangrijk als het kunnen ontwerpen van een goed gebouw.

 

Heldere en persoonlijke communicatie met de opdrachtgever en inleving in de eindgebruikers te samen met een goede analyse van de opdracht, zorgt ervoor dat in een vroeg stadium de essentie van de opgave kan worden gevonden en een voorspelling gedaan kan worden van het toekomstig gebruik. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om te komen tot een optimale kwaliteit van het ontwerp en uiteindelijk een gebouw dat een duidelijke meerwaarde heeft dan alleen de initiële behoeften en functionele eisen.

 

De basis van het ontwerp en de uiteindelijke uitwerking wordt gevormd door een helder en duidelijk leesbaar concept dat meerdere probleemstellingen van de opdracht in een keer oplost. Het conceptueel ontwerp wordt vervolgens op een vakbekwame wijze verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarbij in de uitvoering van het project veel aandacht besteed wordt aan het behouden van de ingezette kwaliteiten tot aan de kleinste details.

 

Door één betrokken aanspreekpunt te hebben van de start van het ontwerpproces tot de oplevering van het gebouw wordt de opdrachtgever ontlast en worden toekomstige risico’s tijdig bespreekbaar gemaakt en ondervangen. Tevens is het hierdoor mogelijk om de ingezette kwaliteit aan het begin van het proces, op een efficiënte wijze, tot het einde te waarborgen.

profiel_02